27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

7 iunie – Ziua Sindicalistului

Loading
Fără categorie 7 iunie – Ziua Sindicalistului
7 iunie – Ziua Sindicalistului
sindicate

Foto: agenda.md

Stimați membri de sindicat, frați și surori,

 

Cu prilejul Zilei Sindicalistului, celebra­tă tradițional la 7 iunie cu manifestații în mișcarea națională sindicală, am marea onoare de a mă adresa către Dumneavoastră cu un mesaj.

Sindicatele din Republica Moldova au o is­torie destul de bogată și interesantă, consti­tuită din fapte concrete, demne de cunoscut de către generația tânără de astăzi, ale celor mai curajoși lideri de sindicate, care au pus bazele uniunilor profesionale, la începutul se­colului XIX, apărând drepturile clasei munci­toare. Lupta pentru interesele sociale la locul de muncă, devotament și sacrificiu pentru cei mai vulnerabili – toate acestea îi caracterizau pe acei lideri ai timpurilor. Noi, membrii de sindicat, le aducem un omagiu și este datoria noastră de a le continua cauza nobilă.

Familia sindicală, ca cel mai reprezenta­tiv segment al societății civile, cu peste 450 de mii de membri de sindicat, cu demnitate apără interesele social–economice și drep­turile salariaților, promovează principiul echității sociale și valorile democratice întru prosperarea țării noastre pe calea integrării europene. Un rol important în promovarea politicilor sociale îl joacă liderii de sindicat ai organizațiilor primare, activiștii sindicali din structurile teritoriale, ramurale și naționale, Consiliul de Femei, Consiliul de Tineret și colectivele instituțiilor aflate în subordinea CNSM. Contribuția acestora la fortificarea mișcării sindicale, promovarea principiilor

sindicalismului, protejarea salariaților, a demnității și echității muncii, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamen­tale este imensă și înalt apreciată.

Cu prilejul acestei zile, cu deosebită stimă mă adresez către veteranii sindicaliști, care de-a lungul anilor și-au adus contribuția enor­mă la consolidarea mișcării sindicale, scriind istoria ei prin activități concrete.

În numele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, aduc un cuvânt de recunoștință și mulțumire membrilor de sin­dicat, tuturor oamenilor muncii pentru truda depusă zilnic în crearea avuției naționale și prosperarea țării.

Transmit felicitări tuturor, dorindu-vă să­nătate, succese în construirea unei Moldove democratice și europene, integre și libere.

 

Cu stimă,

Oleg BUDZA,

președintele CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com