26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

16 sindicaliști au primit certificate de absolvire a cursului „Formare de formatori”

Loading
Fără categorie 16 sindicaliști au primit certificate de absolvire a cursului „Formare de formatori”
16 sindicaliști au primit certificate de absolvire a cursului „Formare de formatori”

formatori

 

Încă un grup de cursanți din cadrul centrelor sindicale național–ramurale și ai organi-zațiilor sindicale primare au primit certificate de absolvire a proiectului educațional „For­mare de formatori”, lansat de Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) și Institutul Muncii, la 25 oc­tombrie 2016.

 

Cursul a inclus patru sesiuni, în total având 96 de ore de in­struire. Obiectivul general al pro­iectului este de a forma și a dez­volta competențele necesare în vederea desfășurării activităților de formare sindicală, ce țin, în principiu, de organizarea cursu­rilor practice de instruire pentru activul sindical.

Astfel, până la finele proiec­tului, participanții au reușit să-și dezvolte abilitățile de formator; au învățat să pregătească, să efectueze, să evalueze și să pro­moveze activități de formare pe diferite domenii de activitate sin­dicală; au însușit cum să utilizeze o gamă variată de metode in­teractive de instruire și de impli­care a auditoriului, dar și abilități de prezentare și comunicare în grup.

Potrivit lui Petru Chiriac, vice-președinte al CNSM, pregătirea cadrelor sindicale este o priorita­te pentru CNSM.

„Mișcarea sindicală trebuie să fie modernizată și reprofilată, cu scopul de a îmbunătăți starea de lucruri în organizațiile sindicale de toate nivelurile, iar aceasta poate fi realizată doar de cadre bine pregătite, capabile să apere in­teresele membrilor de sindicat și să vină cu abordări educaționale inovative, de care să beneficie­ze întreaga mișcare sindicală”, a subliniat Petru Chiriac.

La finele instruirii, participanții au prezentat proiecte individuale de formare sindicală, în care au abordat teme, precum manage­mentul sindical, rolul tehnologi­ilor informaționale în activitatea sindicală, criteriile de activitate pentru parteneriatul social, rolul femeilor în societate etc.

Lucrările au fost evaluate de o comisie de acordare a grade­lor de calificare, formată din șase membri, reprezentanți ai sindica­telor naționale și ai CNSM.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com